Quyết định số 1438/QĐ-HVCT-HCQG về việc Ban hành quy định về xếp ngạch, chuyển ngạch và nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định số 1437/QĐ-HVCT-HCQG Ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức

Quyết định số 1436/QĐ-HVCT-HCQG về việc Ban hành quy định về việc thôi giữ chức vụ lãnh đạo quản lý kéo dài thời gian công tác để làm chuyên môn, nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu đối với cán bộ, ...

Quyết định số 1435/QĐ-HVCT-HCQG Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cán bộ, lãnh đạo quản lý.

Quyết định số 1434/QĐ-HVCT-HCQG Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Thủ trưởng các đơn vị lập danh sách cán bộ đủ điều kiện tham dự lớp học gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ trước ngày 10/8/2015...

Văn bản này quy đinh chế độ làm việc đối với giảng viên của Học viện Chính trị khu vực I...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970