Thông báo số 1809-TB/HVCTKV I thời gian, địa điểm phổ biến nội quy, khai mạc và thi thực hành giảng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Chính trị khu vực I

12/03/2024 04:53 PM


Thông báo số 1809-TB/HVCTKV I thời gian, địa điểm phổ biến nội quy, khai mạc và thi thực hành giảng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Chính trị khu vực I

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970