Thông báo số: 958/TB-HVCTKV I -TCCB đăng ký tham gia học các lớp bồi dưỡng theo chức danh tại Học viện Chính trị khu vực I

01/07/2014 10:04 AM


Căn cứ Thông báo số 182/TB-HVCTKV I ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970