Công văn 235/HVCTKV I - TCCB về việc cử cán bộ tham dự lớp tập huấn về nội dung phòng chống tham những trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện CTQGHCM

29/06/2014 04:23 AM


Căn cứ Công văn số 617/HVCTQG-VP1677 ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

 

Kế hoạch nội dụng học tập:

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970