Hội nghị triển khai cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024

17/02/2024 05:51 PM


Sáng 16/2, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội nghị triển khai cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024. PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, thành viên Ban Giám đốc, các đồng chí cấp ủy các chi bộ và toàn thể giảng viên tại Học viện.

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì và phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh nhấn mạnh: Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 được Học viện triển khai nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.
Cuộc thi góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy các chi bộ, giảng viên và cán bộ viên chức tại Học viện. Qua đó, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng và hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng thời khẳng định vị thế, vai trò và nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng đảm bảo bản chất trường Đảng tại Học viện.

 

TS Vũ Văn Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

 

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai cuộc thi do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động, các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy các chi bộ và cán bộ có tác phẩm đạt giải cao trong các lần thi trước đã đưa ra nhiều ý kiến tham góp nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm dự thi. Các ý kiến tại Hội nghị đều thống nhất cho rằng, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cần phải xây dựng các tác phẩm đa dạng và phong phú về loại hình, đảm bảo chất lượng và tính chiến đấu cao, góp phần phục vụ công tác tuyên truyền, “phủ xanh” thông tin tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

Nhằm động viên, khích lệ sự tham gia đông đảo của toàn thể cán bộ, giảng viên, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã quán triệt nhiệm vụ đến từng cấp chi bộ. Đồng thời, Đồng chí phát động thi đua giữa các đơn vị nhằm đưa ra nhiều giải pháp và cách làm mới trong triển khai thực hiện cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 tại Học viện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

TS Yên Ngọc Trung, Phó Chánh Văn phòng 35 phát biểu

 

PGS.TS Trương Quốc Chính, Trưởng khoa Triết học phát biểu

 

TS Phạm Thanh Hà, Trưởng khoa CNXHKH phát biểu

 

TS Đỗ Đức Quân, Trưởng khoa Kinh tế Chính trị phát biểu

 

TS Nguyễn Lê Thạch, giảng viên khoa Triết học phát biểu

ThS Trịnh Thị Thúy, giảng viên khoa CNXHKH  phát biểu

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970