Thông báo số 1146-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT hệ tập trung và hệ không tập trung

09/12/2022 04:38 PM


Thông báo số 1146-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT hệ tập trung và hệ không tập trung

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970