Giới thiệu sách "Quốc phòng Việt Nam năm 2019"

02/05/2021 11:11 AM


Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-HVCTKV I, chiều 29/4/2021, tại Học viện Chính trị khu vực I, Trung tâm Thông tin khoa học đã phối hợp với Bộ môn Quốc phòng - An ninh, Ban Tổ chức - Cán bộ tổ chức buổi giới thiệu sách “Quốc phòng Việt Nam năm 2019” của Bộ Quốc phòng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2019.

 

GIỚI THIỆU SÁCH “QUỐC PHÒNG VIỆT NAM NĂM 2019”

 

Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-HVCTKV I, chiều 29/4/2021, tại Học viện Chính trị khu vực I, Trung tâm Thông tin khoa học đã phối hợp với Bộ môn Quốc phòng - An ninh, Ban Tổ chức - Cán bộ tổ chức buổi giới thiệu sách “Quốc phòng Việt Nam năm 2019” của Bộ Quốc phòng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2019.

 

Toàn cảnh buổi giới thiệu sách

 

Tham dự buổi giới thiệu sách có: PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Lãnh đạo và viên chức Trung tâm Thông tin khoa học, Ban Tổ chức - Cán bộ; lãnh đạo các khoa chuyên môn và giảng viên quan tâm đến dự.

 

TS. Nguyễn Văn Nghĩa, chủ nhiệm bộ môn Quốc phòng - An ninh

giới thiệu nội dung cốt lõi cuốn sách

 

Đại diện cho tổ bộ môn Quốc phòng - An ninh, TS. Nguyễn Văn Nghĩa đã khái quát, phân tích tình hình chung thế giới, khu vực và trong nước, từ đó nêu lý do lựa chọn giới thiệu cuốn sách “Quốc phòng Việt Nam năm 2019”. Theo TS. Nguyễn Văn Nghĩa, trong bối cảnh môi trường chính trị, an ninh, kinh tế xuất hiện nhiều yếu tố bất ổn mới, điều đó đặt ra yêu cầu đối với chiến lược quốc phòng Việt Nam phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa hòa bình, lợi ích quốc gia dân tộc với hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực và trên thế giới. Đồng thời, xác định rõ mục tiêu chiến lược quốc phòng Việt Nam là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, Việt Nam tích cực, chủ động tham gia bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

 

Sách “Quốc phòng Việt Nam năm 2019” được bố cục theo 03 nội dung: Bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ. Cuốn sách mang nhiều quan điểm có ý nghĩa và những nội dung có thể vận dụng vào các môn học được giảng dạy tại Học viện. Đối với bộ môn Quốc phòng - An ninh, cuốn sách cung cấp dự báo chiến lược chính xác, kịp thời của Đảng, Nhà nước ta về tình hình thế giới, khu vực và trong nước liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Chính sách quốc phòng Việt Nam là để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, cuốn sách đề cập đến tư duy mới của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời chỉ rõ những nhận thức mới của Đảng, Nhà nước về xây dựng quân đội nhân dân và dân quân tự vệ nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đối với các bộ môn khác, giảng viên có thể vận dụng linh hoạt nội dung cốt lõi của cuốn sách, phân tích làm rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về quân sự, quốc phòng, bảo vệ tổ quốc; vận dụng nội dung cốt lõi vào làm rõ tính đúng đắn về đường lối đối ngoại; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước ta.

 

Tại buổi giới thiệu, sau khi nghe giảng viên bộ môn Quốc phòng - An ninh giới thiệu những nội dung cốt lõi của cuốn sách, các cán bộ, giảng viên tham dự đều đánh giá sách “Quốc phòng Việt Nam năm 2019” là tài liệu quan trọng, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh và các bộ môn khác tại Học viện. Cuốn sách giúp các cán bộ, giảng viên nâng cao hiểu biết về quốc phòng an ninh; các cơ quan, đơn vị và tổ chức hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ tăng cường củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, đồng thời trang bị những luận cứ để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

TS. Phạm Hồng Quý phát biểu tại buổi giới thiệu sách

 

Phát biểu tổng kết tại buổi giới thiệu sách, TS. Phạm Hồng Quý, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ cho rằng thông qua buổi giới thiệu sách “Quốc phòng Việt Nam năm 2019”, cán bộ, giảng viên tại Học viện đã được cung cấp những thông tin cơ bản về chính sách quốc phòng của Việt Nam, qua đó hiểu chủ trương minh bạch hóa về chính sách quốc phòng Việt Nam hướng tới mục tiêu quyết tâm duy trì chính sách quốc phòng Việt Nam là hòa bình, tự vệ; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt sự nghiệp quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí mong muốn, các giảng viên các khoa chuyên môn và tổ bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ tiếp tục phối hợp, nghiên cứu, bổ sung thêm tài liệu hữu ích nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo của Học viện.

Một số hình ảnh tại buổi giới thiệu sách:

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Hồng, Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công phát biểu tại buổi giới thiệu sách

 

TS. Vũ Ngọc Hà, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu tại buổi giới thiệu sách

 

ThS. Bùi Quốc Tuấn, Giảng viên chính khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế phát biểu tại buổi giới thiệu sách

 

TS. Vũ Đức Oai, Giảng viên chính khoa Kinh tế chính trị phát biểu tại buổi giới thiệu sách

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1090
  • Tháng hiện tại: 29372
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970