Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2023 và Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

04/12/2023 01:45 PM


Chiều 01/12/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2023 và Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện; TS Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì Hội nghị.

 

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị

 

Dự Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị cán bộ viên chức năm 2023

 

Tại phiên thứ nhất Hội nghị, TS Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo Báo cáo, trong năm 2023, Học viện đã thực hiện công khai đến viên chức, người lao động các quy định pháp luật của Nhà nước, Quyết định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông qua các hình thức như đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống hành chính điện tử Egov. Qua đó, viên chức và người lao động được biết, tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch năm 2023 của Học viện. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu Học viện trong thực hiện dân chủ ở cơ quan và mối quan hệ giữa người đứng đầu Học viện với lãnh đạo các đơn vị cấp dưới.

 

TS Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ tại Hội nghị

 

Cũng tại phiên thứ nhất Hội nghị, TS Lê Sỹ Thọ, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính đã trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 và TS Lê Minh Thắng, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 

TS Lê Sỹ Thọ, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính trình bày Báo cáo tài chính tại Hội nghị

 

TS Lê Minh Thắng, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại Hội nghị

 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám Đốc, Công đoàn Học viện, TS Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả”. Trong đó nhấn mạnh phong trào thi đua yêu nước trong viên chức và người lao động năm 2024 với trọng tâm là các phong trào: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Quy chế văn hóa công sở”, “Văn hóa ứng xử trường Đảng”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng người cán bộ, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

 

Tại phiên thứ hai của Hội nghị, TS Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 

TS Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tổng kết các mặt công tác tại Hội nghị

 

Theo Báo cáo, năm 2023, Học viện đã triển khai đầy đủ và kịp thời các kết luận của Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông qua các chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch hàng tháng, hàng năm. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mặt công tác đảm bảo nguyên tắc tính hệ thống; thường xuyên thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời về các mặt công tác của Học viện. Bên cạnh đó, Học viện đã triển khai các nhiệm vụ đảm bảo bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Học viện đã triển khai và tổ chức thành công các chương trình, phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 truyền thống Học viện.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Học viện Chính trị khu vực I đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí cho rằng, Học viện Chính trị khu vực I đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 do Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao với những kết quả nổi bật. Có được kết quả đó, phải kể đến sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện trong phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thi đua đạt thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện; luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, nền nếp đối với cán bộ và học viên; đã kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Học viện và cấp Trưởng các đơn vị. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đồng chí cũng nhất trí với những mặt còn hạn chế mà Học viện đã đề cập trong nội dung báo cáo.

 

Trong năm 2024, Đồng chí mong muốn Học viện Chính trị khu vực I sẽ tiếp tục đổi mới trên các mặt công tác; tăng cường triển khai bồi dưỡng chức danh; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tham mưu tư vấn chính sách; mở rộng hợp tác với địa phương, bộ, ban, ngành và các đối tác quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành, quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ngang tầm nhiệm vụ, đồng thời, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất tại Học viện.

 

Phát biểu đáp từ và bế mạc Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, chỉ đạo đối với Học viện Chính trị khu vực I trong thực hiện nhiệm vụ. Thay mặt cán bộ, viên chức, người lao động Học viện, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh xin tiếp thu và lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, đồng thời xin hứa sẽ cụ thể hóa trong nghị quyết, chương trình hành động của Học viện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng Học viện ngày càng phát triển.

 

TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ công bố các Quyết định khen thưởng

 

Tại Hội nghị, TS Nguyễn Thanh Huyền, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ đã công bố các Quyết định danh hiệu khen thưởng, tặng Bằng khen đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2023.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Tập thể Ban Quản lý đào tạo nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

TS Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

Tập thể Tạp chí Giáo dục lý luận và Trung tâm Thông tin khoa học nhận

Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Các cá nhân nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

 

Cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

 

Cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970