Lễ Kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện (1953 - 2023) và 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

18/11/2023 07:00 PM


Sáng 18/11, Học viện Chính trị khu vực I long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện (1953 - 2023) và 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm

 

Dự buổi Lễ, về phía đại biểu có PGS,TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; đồng chí Tha - Nông - Sắc Nuôn - Thạ Xỉnh, Bí thư thứ Ba, Chánh Văn phòng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Học viện trực thuộc; lãnh đạo các đơn vị tại Học viện; các đồng chí đại diện: Ủy ban dân tộc, Binh chủng đặc công; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy, trường Chính trị, trường Đào tạo cán bộ các tỉnh, thành phố; các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Học viện Chính trị khu vực I

 

Về phía đại biểu Học viện Chính trị khu vực I có PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; các nhà giáo, viên chức, người lao động của Học viện qua các thời kỳ và toàn thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, học viên Lào đang học tập tại Học viện.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chào mừng tại buổi Lễ kỷ niệm

 

Thay mặt các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhiệt liệt chào mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí Nguyên lãnh đạo Học viện và toàn thể đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Trong Diễn văn kỷ niệm, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh nhấn mạnh: Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị khu vực luôn đồng hành với những bước đi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xuyên suốt các thời kỳ cách mạng, dù gian khổ, bom đạn chiến tranh hay trong điều kiện đất nước hòa bình, hội nhập, phát triển, các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động luôn đoàn kết, sáng tạo, tận tâm cống hiến, viết lên những trang sử đầy tự hào về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận phục vụ Đảng và Nhà nước.

Quá trình 70 năm phát triển của Học viện, mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử, do yêu cầu nhiệm vụ cách mạng khác nhau, dẫn tới việc hợp nhất, sáp nhập, đổi tên, song về bản chất, Nhà trường luôn là một trường Đảng - một cơ sở đào tạo uy tín của Đảng và Nhà nước. Ở thời kỳ nào, Học viện cũng luôn nỗ lực, không ngừng mở rộng, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, thúc đẩy nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, Học viện luôn chú trọng và không ngừng chăm lo, phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, tích cực ứng dụng công nghệ trong công tác giảng dạy, học tập và quản lý tại Học viện.

Để xứng đáng với truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, trên tinh thần đổi mới sáng tạo, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện luôn ý thức trách nhiệm giữ vững bản chất trường Đảng và cụ thể hóa thành giá trị cốt lõi “Kiên định - Thực tế - Sáng tạo - Kết nối - Phụng sự” trong đổi mới đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và quản trị nhà trường.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện Chính trị khu vực I qua các thời kỳ.

Qua 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị khu vực I đã khẳng định vai trò, chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu lý luận và tư vấn chính sách có uy tín của Đảng, Nhà nước. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý hệ thống của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I đã phát huy vai trò, vị thế và bản sắc riêng thông qua việc thực hiện đổi mới, sáng tạo toàn diện trên các mặt hoạt động.

Phát huy những thành tựu mà Học viện Chính trị khu vực I đã đạt được, Đồng chí mong muốn, tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện luôn giữ vững tin thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết để nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, dân chủ, kỷ cương. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, giải quyết đồng bộ yêu cầu giữa mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo. Trong lĩnh vực nghiên cứu  khoa học, cần quan tâm những vấn đề mang tính thời đại, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn mới, đẩy mạnh tư vấn chính sách, nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn, tích cực tham gia đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tiếp nối truyền thống của Học viện trong 70 năm qua, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng  đề nghị Học viện Chính trị khu vực I cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xứng đáng hơn nữa với niềm tin, trọng trách to lớn mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng, giao phó.

 

PGS,TS Lê Doãn Tá, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại Lễ kỷ niệm

 

Đại diện cựu giáo chức, PGS,TS Lê Doãn Tá, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đã xúc động ôn lại kỷ kiệm của các thế hệ cán bộ, giảng viên qua các thời kỳ, đồng thời đánh giá cao những kết quả mà Học viện Chính trị khu vực I đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện sẽ luôn đoàn kết, phát triển, cùng nhau viết tiếp trang sử vẻ vang của Học viện.

 

Đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện và 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Các đồng chí Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I qua các thời kỳ

 

PGS,TS Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế đại diện cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động tại Học viện gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện qua các thời kỳ. Đồng thời, xin hứa tiếp tục vững bước, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người cán bộ trường Đảng mang tên Bác.

 

PGS,TS Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế phát biểu tại Lễ kỷ niệm

 

Đại diện cho học viên các hệ lớp, đồng chí Nguyễn Ngọc Châu, học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K70.A02 gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới các đại biểu và thầy cô, cán bộ Học viện. Thay lời tri ân, đồng chí xin hứa sẽ cùng học viên các hệ lớp nghiêm túc học tập, rèn luyện, lĩnh hội tri thức một cách toàn diện, góp phần xây dựng quê hương, đất nước và làm vẻ vang thêm truyền thống Học viện Chính trị khu vực I.

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Châu, học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K70.A02 phát biểu tri ân Thầy cô

 

Tại Lễ kỷ niệm, Học viện Chính trị khu vực I vinh dự được GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Học viện Chính trị khu vực I đã có thành tích xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm thực hiện nghi lễ chào cờ

 

Một số hình ảnh văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm:

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970