Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B11 Địa phương 1-2023 và K70.B14 Địa phương 4 - 2023 (khóa học 2023-2025)

09/11/2023 10:15 AM


Sáng ngày 8/11/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B11 Địa phương 1-2023 và K70.B14 Địa phương 4 - 2023 (khóa học 2023-2025). TS Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ.

 

TS Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ

 

Dự Lễ Khai giảng có các đồng chí thành viên Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo, đại diện lãnh đạo các khoa chuyên môn, cán bộ chủ nhiệm lớp cùng toàn thể học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B11 Địa phương 1-2023 và K70.B14 Địa phương 4 - 2023 (khóa học 2023-2025).

 

ThS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Quản lý đào tạo công bố các Quyết định

 

Tại buổi Lễ, ThS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Quản lý đào tạo đã công bố các Quyết định mở lớp, Quyết định phân công cán bộ chủ nhiệm lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B11 Địa phương 1-2023 và K70.B14 Địa phương 4 -2023 (khóa học 2023-2025).

Phát biểu khai giảng lớp học, TS Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Học viện đã khẳng định, với giá trị cốt lõi được Học viện Chính trị khu vực I xác định: “Kiên định - Thực tế - Sáng tạo - Kết nối - Phụng sự”, học viên được học tập, rèn luyện tại Học viện sẽ tập trung vào các mục tiêu: Trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, toàn diện; củng cố lập trường cách mạng, nâng cao tầm nhìn, tư duy khoa học, nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý, vận dụng lý luận vào giải quyết các vấn đề thực tiễn và góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quản lý theo yêu cầu của Đảng. Để đạt được mục tiêu của khóa học, Đồng chí nhấn mạnh: Học viên các lớp cần xác định rõ động cơ, thái độ, mục đích, cách thức học tập, rèn luyện, đồng thời phát huy tinh thần dân chủ trong học tập, rèn luyện ở trường Đảng để hoàn thành chương trình học tập, đảm bảo chất lượng, mục tiêu của khóa học.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Khanh, học viên lớp K70.B11-2023 Địa phương 1-2023 phát biểu

 

Đại diện học viên của hai lớp, đồng chí Nguyễn Hữu Khanh, học viên lớp K70.B11-2023 Địa phương 1-2023 xin hứa sẽ cùng tập thể lớp phấn đấu học tập, rèn luyện, thực hiện nghiêm nội quy, quy định của Học viện và hoàn thành mục tiêu khóa học đã đề ra.

 

                           Toàn cảnh Lễ Khai giảng

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970