TCCS - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 17-4-2021, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ công ...

Chiều 20/4/2021, tại Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đối ...

Sáng 15/4/2021, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có: ...

Thực hiện Kế hoạch 216-KH/HVCTKV I ngày 01/4/2021 về giới thiệu sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sáng 14/4/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Một số luận cứ phản ...

Sáng 14/4/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay Lào năm 2564 cho các học viên Lào đang học tập tại Học viện.

Thực hiện Công văn số 495/BTL - TM ngày 05/3/2021 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 3 của Học viện Chính trị khu vực I năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng 07/4/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ ...

TCCS - Sáng ngày 31-3-2021, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự kiến nhân sự, Quốc hội khoá ...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 960
  • Tháng hiện tại: 63526
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970