Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp Cao cấp lý luận chính trị hê tập trung, từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020 Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu ...

Sáng 18/9/2020 tại Học viện Chính trị khu vực I, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức buổi giới thiệu sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ...

Sáng ngày 12/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ...

Sáng 10/9/2020, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với Khoa Kinh tế chính trị giới thiệu sách “Ba người khổng lồ trong kinh tế học” của tác giả Mark Skousen do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất ...

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ ...

TCCS - Ngày 31-8-2020, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bài viết: “Chuẩn bị và tiến hành ...

Thực hiện kế hoạch giới thiệu sách, sáng 31/8/2020, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học giới thiệu sách “Giải phóng, đổi mới, phát triển vì Chủ nghĩa xã hội” của ...

Sáng 24/8/2020, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng tin học theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông về quy định chuẩn kỹ ...