Công văn số 1240-CV/HVCTKV I về việc phối hợp trong quản lý đào tạo Cao cấp lý luận chính trị

26/11/2019 05:02 PM


Công văn số 1240-CV/HVCTKV I ngày 26/11/2019 về việc phối hợp trong quản lý đào tạo Cao cấp lý luận chính trị.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm