Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Quảng Ninh 1, khóa học 2019-2021

29/03/2021 09:12 AM


Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Quảng Ninh 1, khóa học 2019-2021.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm