Thực hiện tiết kiệm chi tổ chức các hội họp, hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan, học tập, chi cho các đoàn đi công tác nước ngoài...

Ý kiến đóng góp của các đơn vị, thành viên Ban soạn thảo được thể hiện bằng văn bản và gửi qua tài khoản của các đồng chí trong Ban Giám đốc...

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước...

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước...

Thi hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức...

Căn cứ Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/03/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính...

Căn cứ Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/03/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970