Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc vận động cán bộ...

Căn cứ Điểm 1, Điều 10 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI; Mục 17 Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01-11-2011...

Thực hiện Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 06-01-2014 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện...

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành quy định...

Học viện Chính trị khu vực I là một đơn vị thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với chức năng, nhiệm vụ ngày càng được mở rộng và đa dạng...

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐTNHV của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức...

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐTNHV của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc Triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị...

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên Học viện năm 2014; được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức lễ mít-ting kỷ niệm 83 năm ngày ...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1217
  • Tháng hiện tại: 58121
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970