Hội nghị quán triệt nội dung Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

17/09/2020 04:31 PM


Thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 năm 2020 của Đảng ủy Học viện, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc triển khai thực hiện các quy định thông qua các văn bản của Đảng. Sáng 17/9/2020, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NỘI DUNG QUY ĐỊNH SỐ 102-QĐ/TW VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM; HƯỚNG DẪN SỐ 03-HD/UBKTTW VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM; NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TW VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 năm 2020 của Đảng ủy Học viện, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc triển khai thực hiện các quy định thông qua các văn bản của Đảng. Sáng 17/9/2020, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện quán triệt nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW

 

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy quán triệt nội dung Quy định 102-QĐ/TW

 

Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phổ biến, quán triệt nội dung một số Quy định, Hướng dẫn, Nghị quyết của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy quán triệt nội dung Quy định số 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Đồng chí cũng nêu rõ Quy định số 102-QĐ/TW gồm 5 Chương 37 Điều, mỗi Điều đều có quy định ba mức xử lý kỷ luật đảng viên, đồng thời cũng nhấn mạnh những nội dung trọng tâm liên quan đến nhiều hoạt động của tổ chức, đảng viên tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I.

 

Đồng chí Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phổ biến nội dung Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW

 

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW về thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí cũng chỉ rõ 19 Điều quy định đảng viên không được làm trong Hướng dẫn.

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Một số nội dung được Đồng chí nhấn mạnh gồm có: 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, Đồng chí cũng phân tích và đưa ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp gắn với hoạt động của Học viện theo tinh thần của Nghị quyết.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đề nghị: Một là, các chi bộ tiếp tục quán triệt sâu hơn tới các đảng viên về các Nghị quyết, Quy định, Hướng dẫn… của Đảng vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng để gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ; Hai là, các Ban tham mưu của Đảng ủy căn cứ vào những nội dung đã được triển khai, quán triệt tại Hội nghị để tham mưu cho Đảng ủy xây dựng các quy định cho phù hợp với hoạt động của Học viện. Đồng chí mong muốn qua Hội nghị quán triệt nội dung các văn bản của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên, hoàn thiện bản thân, cùng  xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:35
  • Hôm nay: 1053
  • Tháng hiện tại: 50960
  • Tổng lượt truy cập: 176533
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970