Tọa đàm khoa học "Văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc tại Học viện Chính trị khu vực I"

Hướng tới kỷ niệm “Ngày sách Việt Nam 21/4”, sáng nay 19/4/2019, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức tọa đàm khoa học “Văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc tại Học viện Chính trị khu vực I”. PGS. TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì tọa đàm.