Ngày 17 tháng 3 năm 2014 tại Hội trường 701, nhà A5, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đoàn Minh Huấn – Giám đốc Học Viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo...

Ngày 21 tháng 5 năm 2014 tại Hội trường 701, nhà A5, Học viện Chính trị khu vực I...

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I thông báo đến các đơn vị bản Hướng dẫn số 04/HD-HVCTQG ngày 07 tháng 3 năm 2014...

Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-HVCTQG ngày 28/02/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm 2015...

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-HVCTQG ngày 06/3/2006 của Giám đốc Học viện Chính trị - quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực I...

Ngày 03 tháng 01 năm 2014 tại Hội trường 701, nhà A5, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đoàn Minh Huấn – Giám đốc Học Viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo

Ngày 11 tháng 12 năm 2013, tại Hội trường 701, nhà A5, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đoàn Minh Huấn – Giám đốc Học Viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo

  • Đang truy cập:41
  • Hôm nay: 309
  • Tháng hiện tại: 68079
  • Tổng lượt truy cập: 571157
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970