Hội thảo khoa học “Xây dựng văn hóa Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII ở Việt Nam hiện nay”

27/10/2023 05:01 PM


Sáng 27/10/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng văn hóa Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII ở Việt Nam hiện nay”. PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Giám đốc Học viện; TS Giang Thị Huyền, Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển đồng chủ trì Hội thảo.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

 

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các khoa chuyên môn, các nhà khoa học cùng toàn thể giảng viên tại Học viện.

 

PGS,TS Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Giám đốc Học viện báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

 

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Giám đốc Học viện cho biết: Văn hóa Đảng là văn hóa của một tổ chức chính trị, cho nên trước hết văn hóa Đảng là văn hóa chính trị, biểu hiện thông qua bản chất, mục tiêu, sứ mệnh, tổ chức và hoạt động, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách một Đảng cầm quyền được coi là thước đo trình độ trưởng thành của Đảng và là nhân tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo, khả năng cầm quyền của Đảng.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp; sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam đứng trước nhiều thời cơ và khó khăn, thách thức đặt ra, nhiều vấn đề mới đòi hỏi để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Đảng phải nâng tầm lãnh đạo, không ngừng nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu. Chính vì vậy, việc xây dựng văn hóa trong Đảng, hay nói cách khác là xây dựng văn hóa chính trị để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh đã được Đảng ta xác định là yêu cầu hàng đầu.

 

TS Vũ Thị Như Hoa, GVCC khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế trình bày tham luận

 

Hội thảo “Xây dựng văn hóa Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII ở Việt Nam hiện nay” được Học viện Chính trị khu vực I tổ chức nhằm làm rõ thêm về lý luận và thực tiễn, nhằm cung cấp tư liệu phục vụ quá trình giảng dạy một số môn học của hệ cao cấp lý luận chính trị; từ đó đề xuất kiến nghị một số biện pháp tiếp tục xây dựng và thực hành văn hóa Đảng.

 

PGS,TS Cung Thị Ngọc, GVCC khoa Triết học phát biểu tại Hội nghị

 

Với 24 bài viết và các tham luận tại Hội thảo, các nhà khoa học với nhiều cách tiếp cận, hình thức và lập luận mới đã phân tích sâu sắc các vấn đề liên quan đến xây dựng văn hóa Đảng. Trong đó, các nhà khoa học tập trung làm rõ những khái niệm, lý do phải xây dựng văn hóa Đảng, những nội dung xây dựng văn hóa Đảng, vấn đề đặt ra và giải pháp nhằm nâng cao văn hóa Đảng hiện nay. Thông qua những vấn đề được thảo luận, các nhà khoa học cùng thống nhất quan điểm về văn hóa Đảng, chỉ ra mục tiêu, nhiệm vụ hướng đến phát triển văn hóa Đảng phù hợp, đáp ứng yêu cầu tăng cường bản chất trường Đảng tại Học viện Chính trị khu vực I.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đánh giá cao những đóng góp của các nhà khoa học, đơn vị chủ trì trong quá trình tổ chức Hội thảo. Đồng chí đề nghị đơn vị tổ chức sẽ tiếp thu ý kiến, hoàn thiện kỷ yếu, có báo cáo chắt lọc và sản phẩm nhằm phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Học viện.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

ThS Lê Hiền Anh, Giảng viên khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày tham luận

 

ThS Trịnh Vương Cường, Giảng viên khoa Văn hóa và Phát triển trình bày tham luận

 

TS Phạm Thị Minh Thủy, Giảng viên chính khoa Xây dựng Đảng trình bày tham luận

 

TS Yên Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trình bày tham luận

 

ThS Hà Thị Tình, Giảng viên khoa Lãnh đạo học và Chính sách công phát biểu tại Hội thảo

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970