Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt - Trung trong việc giải quyết các vấn đề xuyên biên giới hiện nay"

31/08/2019 04:39 PM


Sáng 31/8/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt - Trung trong việc giải quyết các vấn đề xuyên biên giới hiện nay” do Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì; TS. Đinh Thanh Tú, Phó Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế làm Chủ nhiệm đề tài.

 

HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ “NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỢP TÁC VIỆT – TRUNG

TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XUYÊN BIÊN GIỚI HIỆN NAY”

 

Sáng 31/8/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt - Trung trong việc giải quyết các vấn đề xuyên biên giới hiện nay” do Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì; TS. Đinh Thanh Tú, Phó Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế làm Chủ nhiệm đề tài.

 

 

TS. Đinh Thanh Tú, Phó Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế báo cáo tiến độ đề tài

 

Tham dự Hội thảo có TS. Trương Diệp Hằng, đại diện Vụ Quản lý Khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đại biểu đến từ Học viện An ninh Nhân dân- Bộ Công an; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Về phía Học viện Chính trị khu vực I có PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện, cùng các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị khu vực I.

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Đinh Thanh Tú, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày khái quát quá trình triển khai thực hiện đề tài, những thuận lợi, kết quả bước đầu đã thực hiện được, đồng thời nêu lên những khó khăn khi triển khai đề tài cũng như đề xuất một số nội dung nhóm nghiên cứu mong muốn trao đổi để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện.

 

Tại Hội thảo, các thành viên tham gia đề tài trình bày một số chuyên đề chuyên sâu như: Tham luận của TS. Chu Quang Thiện, Học viện An ninh Nhân dân - Bộ Công an về “Hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Việt Nam với Trung Quốc trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI”; TS. Phạm Thanh Hà về: “Thực trạng xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2018”; TS. Vũ Trường Giang: “Vấn đề tộc người xuyên biên giới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc”; TS. Đinh Thanh Tú: “Vấn đề buôn bán người qua biên giới Việt - Trung” và tham luận của ThS. Lê Thế Lâm về: “Vấn đề buôn bán ma túy qua biên giới Việt- Trung”.

 

 

TS. Vũ Trường Giang, Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo trình bày tham luận tại Hội thảo

 

 

ThS. Lê Thế Lâm trình bày tham luận tại Hội thảo

 

Hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu tham dự phản biện, đóng góp các ý kiến nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo Tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài, bao gồm: Chương 1. Vấn đề xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Lý luận và thực tiễn. Các nhà khoa học đã làm rõ một số khái niệm liên quan đến đề tài (biên giới, xuyên biên giới, di cư, an ninh phi truyền thống,...); đánh giá khái quát vấn đề xuyên biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc; đề cập vai trò của các cấp, các ngành trong việc giải quyết các vấn đề xuyên biên giới; Chương 2. Thực trạng giải quyết các vấn đề xuyên biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc, đánh giá thực trạng một số vấn đề trọng tâm trong quan hệ xuyên biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc, bao gồm: Thương mại, di cư, tội phạm, buôn bán người, buôn lậu,...; Chương 3. Phương hướng giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giải quyết vấn đề xuyên biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc, tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn trong việc giải quyết vấn đề xuyên biên giới giữa hai nước Việt - Trung và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác, giải quyết vấn đề xuyên biên giới giữa hai nước trong thời gian tới.

 

Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện thay mặt cơ quan chủ trì cảm ơn các đại biểu tham dự, đánh giá cao những kết quả đề tài đã đạt được, đồng thời chỉ đạo Nhóm nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đóng góp, chỉnh sửa nhằm nâng cao chất lượng đề tài, đáp ứng tốt mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1158
  • Tháng hiện tại: 63724
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970