Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý cấp phòng của các huyện miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn hiện nay”

12/09/2018 08:58 AM


Ngày 27/6/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I đã diễn ra Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý cấp phòng của các huyện miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn hiện nay”

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

“Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý

cấp phòng của các huyện miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn hiện nay”

 

Ngày 27/6/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I đã diễn ra Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý cấp phòng của các huyện miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn hiện nay”, do TS Phạm Hồng Quý làm chủ nhiệm đề tài và Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì.

 

PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I và PGS.TS Nguyễn Bá Dương, Nguyên Trưởng khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo quản lý đồng chủ trì Hội thảo.

 

Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Học viện Hành Chính quốc gia, Bộ Nội vụ cùng các nhà khoa học, giảng viên Học viện Chính trị khu vực I.

 

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Cán bộ và công tác cán bộ luôn là vấn đề quan trọng quyết định đến sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.Cán bộ và công tác cán bộ càng có ý nghĩa quan trọng khi đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, điều hành của một bộ phận cán bộ chủ chốt cấp trung gian còn hạn chế; thiếu chủ động, thiếu kiên quyết trong việc giải quyết các vấn đề nảy sinh; phong cách, lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức chậm đổi mới. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý đặc biệt là cán bộ quản lý cấp phòng ở các huyện là một yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

 

 

TS Phạm Hồng Quý, Chủ nhiệm đề tài phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

 

Với mục tiêu xác định khung năng lực của cán bộ lãnh đạo cấp phòng ở các huyện để tiến hành đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ quản lý cấp phòng của các huyện miền núi phía Bắc Việt Nam, các tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ các vấn đề: Nhận thức cơ bản về năng lực lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng ở các huyện miền núi phía Bắc; Nhận diện các yếu tố cấu thành khung năng lực quản lý của cán bộ quản lý cấp phòng ở các huyện và các nhân tố đặc thù theo vùng miền của các huyện ở miền núi phía Bắc Việt Nam; Đề xuất khung năng lực lãnh đạo quản lý; Đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo quản lý của cán bộ cấp phòng của các huyện miền núi phía Bắc; Từ đó đưa ra các chính sách, giải pháp để phát triển và nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng của các huyện miền núi phía Bắc.

 

Hội thảo kết thúc buổi chiều cùng ngày./.

 

  • Đang truy cập:20
  • Hôm nay: 1199
  • Tháng hiện tại: 29164
  • Tổng lượt truy cập: 443395
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970