Tọa đàm khoa học: “Học tập CCLLCT đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”

04/09/2018 02:52 AM


Ngày 27/10/2017, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã chủ trì tọa đàm khoa học: “Học tập CCLLCT đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC

“Học tập CCLLCT đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị

về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng

lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”

 

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Học viện Chính trị khu vực I, ngày 27/10/2017, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã chủ trì tọa đàm khoa học: “Học tập CCLLCT đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”.

 

Dự tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; các đồng chí thành viên Ban Giám đốc; lãnh đạo một số đơn vị trong Học viện; toàn thể giảng viên cùng Ban Cán sự các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2017- 2018.

 

Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đã đánh giá: “Hệ thống cơ sở đào tạo lý luận chính trị được củng cố, phát triển; số lượng cán bộ được đào tạo lý luận chính trị tăng nhanh; nội dung, chương trình bước đầu có sự đổi mới; đội ngũ giảng viên tăng cả về số lượng và chất lượng; điều kiện vật chất, kỹ thuật các cơ sở đào tạo được cải thiện.

 

 

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

 

Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn một số hạn chế, yếu kém: Việc mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn liền với nâng cao chất lượng; nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chậm được đổi mới, bổ sung, cập nhật, còn trùng lặp, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách lãnh đạo, quản lý; phương pháp giảng dạy, học tập chậm được đổi mới, nặng về truyền đạt kiến thức, chưa phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học viên; quản lý đào tạo còn có mặt yếu kém, nhất là quản lý tự học của học viên; chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ quản lý đào tạo còn nhiều hạn chế”.

 

Trên cơ sở những nội dung đánh giá trong Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận tâm huyết của cán bộ, giảng viên và học viên xoay quanh những nội dung như: Mục tiêu học tập cao cấp lý luận chính trị, thực trạng công tác đào, tạo bồi dưỡng hiện nay tại Học viện Chính trị khu vực I, từ đó cùng bàn luận đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong các khâu của quá trình đào tạo.

  • Đang truy cập:21
  • Hôm nay: 1295
  • Tháng hiện tại: 29260
  • Tổng lượt truy cập: 443491
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970