Mối quan hệ giữa thực hiện dân chủ, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa với phát triển dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn

04/09/2018 02:52 AM


Ngày 20/10/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I, khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa thực hiện dân chủ, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa với phát triển dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn”

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

“Mối quan hệ giữa thực hiện dân chủ, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa

với phát triển dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn”

 

Ngày 20/10/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I, khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa thực hiện dân chủ, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa với phát triển dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn”. TS Hà Thị Mỹ Hạnh, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa và Ths Nguyễn Thị Quyến, Phó Trưởng khoa đồng chủ trì Hội thảo.

 

Dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Học viện Báo chí và tuyên truyền và Học viện Chính trị khu vực I.

 

Dân chủ là vấn đề có liên quan mật thiết tới cuộc sống của con người và sự phát triển của xã hội. Nó là nhân tố quan trọng đối với sự thành bại của mọi chế độ, thể chế. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng tới những công việc thực tế để xây dựng một nền dân chủ  tiến bộ nhất, thực sự là của dân, do dân và vì dân. Người chỉ rõ mục đích của thực hành dân chủ để làm cho dân ai cũng có quyền tự do. Nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của dân, tác dụng thúc đẩy của dân chủ đối với phát triển xã hội đang trở nên cấp thiết và là vấn đề cơ bản, lâu dài để phát huy nội lực phát triển của đất nước.

 

 

Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo

 

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, TS Hà Thị Mỹ Hạnh cho rằng, qua hơn 30 năm đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm trước những vấn đề hệ trọng của Tổ quốc và nhân dân. Việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trở thành mối quan tâm thường trực trong nhận thức, hành động của Đảng.

 

Với mục đích làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn của mối quan hệ giữa thực hiện dân chủ, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa với phát triển dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh và các ngành khoa học chính trị dành cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị khu vực I, các nhà khoa học đã tập trung trao đổi các vấn đề cơ bản: Một là, làm rõ những quan điểm, chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ, thực hành dân chủ trong các lĩnh vực đời sống xã hội; hai là, đánh giá phân tích thực trạng của việc thực hành dân chủ, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới; ba là, luận giải làm rõ mối quan hệ giữa thực hiện dân chủ, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa với phát triển dân tộc; bốn là, đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường thực hiện dân chủ phát huy xã hội chủ nghĩa với phát triển dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh./.

  • Đang truy cập:27
  • Hôm nay: 408
  • Tháng hiện tại: 11009
  • Tổng lượt truy cập: 371516
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970