Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa chức năng thống trị chính trị và chức năng xã hội của Nhà nước trong xây dựng Chính phủ kiến tạo”

30/06/2018 02:43 AM


Thời đại ngày nay đang chứng kiến các thành tựu và sức mạnh của khoa học công nghệ 4.0 của kinh tế tri thức, của toàn cầu hóa… Nó mang lại nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra những thách thức to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của từng quốc gia, dân tộc. Trước yêu cầu đó, Chính phủ Việt Nam đã định hướng xây dựng Chính phủ liêm khiết, kiến tạo, hành động

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

“Mối quan hệ giữa chức năng thống trị chính trị và

chức năng xã hội của Nhà nước trong xây dựng Chính phủ kiến tạo”

 

Ngày 09/10/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Triết học tổ chức Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa chức năng thống trị chính trị và chức năng xã hội của Nhà nước trong xây dựng Chính phủ kiến tạo”. PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và PGS.TS Lê Thị Thủy đồng chủ trì Hội thảo.

 

Dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng các nhà khoa học, giảng viên tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

 

PGS. TS Lê Thị Thủy phát biểu tại Hội thảo

 

Thời đại ngày nay đang chứng kiến các thành tựu và sức mạnh của khoa học công nghệ 4.0 của kinh tế tri thức, của toàn cầu hóa… Nó mang lại nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra những thách thức to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của từng quốc gia, dân tộc. Trước yêu cầu đó, Chính phủ Việt Nam đã định hướng xây dựng Chính phủ liêm khiết, kiến tạo, hành động. Trong phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định 6 định hướng lớn trong công tác, chỉ đạo, điều hành đó là: quan tâm xây dựng bộ máy trong sạch, liêm khiết, hiệu quả, nói không với tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ cương, phép nước, chấn chỉnh tình trạng thực thi pháp luật, đặc biệt là chấn chỉnh kỷ cương trong khu vực hành chính công; chuyển từ chính phủ điều hành hành chính sang chính phủ kiến tạo lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, của người dân làm thước đo hiệu quả của chính phủ và chính quyền các cấp; phân định rõ chức năng quản lý thị trường, hạn chế cơ chế xin cho trong quản lý nhà nước; quan tâm tới phân cấp giao quyền cho các bộ, ngành, địa phương; đề cao vai trò trách nhiệm của các thành viên chính phủ trong giải quyết tháo gỡ vướng mắc, xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách.

 

Các tham luận tại Hội thảo tập trung vào những vấn đề: Quan điểm của các nhà kinh điển về Nhà nước và chức năng của Nhà nước; Chính phủ kiến tạo - một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Chính phủ kiến tạo trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Phòng chống tham nhũng, lãng phí nhằm xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, minh bạch ở Việt Nam hiện nay.

 

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS Lê Thị Thủy cảm ơn các nhà khoa học đã tham góp ý kiến cho nội dung Hội thảo và tin tưởng với những nội dung phong phú của các tham luận, Hội thảo sẽ đem lại những tri thức mang tầm lý luận khái quát và những tri thức thực tiễn góp phần quan trọng để bổ sung, nâng cao chất lượng nội dung giảng dạy các môn lý luận chính trị của chương trình Cao cấp lý luận chính trị nói chung và môn Triết học nói riêng tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

  • Đang truy cập:65
  • Hôm nay: 3270
  • Tháng hiện tại: 9342
  • Tổng lượt truy cập: 726051
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970