Sáng ngày 27/01/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I đã diễn ra Hội thảo khoa học: “Cơ sở khoa học về mô hình và hiệu quả đầu tư của nhà nước đối với dịch vụ công thiết yếu trong nền kinh tế thị ...

Sáng 06/10/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Văn hóa và Phát triển đã tổ chức Sáng 06/10/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Văn hóa và Phát triển đã tổ chức Hội thảo “Quá trình ...

Ngày 03/10/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I diễn ra Hội thảo khoa học “Tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững từ tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều ở vùng Tây Bắc nước ta hiện nay”.

Ngày 27/9/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I, Viện Nghiên cứu Chính sách và phát triển đã tổ chức Hội thảo “ Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê Nin về kinh tế tư nhân và đề xuất, bổ sung, ...

Sáng 06/10/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Văn hóa và Phát triển đã tổ chức Sáng 06/10/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Văn hóa và Phát triển đã tổ chức Hội thảo “Quá trình ...

Ngày 03/10/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I diễn ra Hội thảo khoa học “Tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững từ tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều ở vùng Tây Bắc nước ta hiện nay”.

Ngày 27/9/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I, Viện Nghiên cứu Chính sách và phát triển đã tổ chức Hội thảo “ Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê Nin về kinh tế tư nhân và đề xuất, bổ sung, ...

Ngày 22/12/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức tọa đàm khoa học "Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho học viên Lào tại Học viện Chính trị khu vực I".

  • Đang truy cập:64
  • Hôm nay: 2867
  • Tháng hiện tại: 73108
  • Tổng lượt truy cập: 1081595
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970