Thời đại ngày nay đang chứng kiến các thành tựu và sức mạnh của khoa học công nghệ 4.0 của kinh tế tri thức, của toàn cầu hóa… Nó mang lại nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra những thách thức to ...

Sáng 05/10/2017 tại Học viện Chính trị khu vực I, khoa Xã hội học - Khoa học lãnh đạo, quản lý tổ chức Hội thảo “Nâng chất lượng thực thi chính sách công tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Với mục đích nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, sáng ngày 23/5/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Kinh nghiệm và phương pháp viết bài ...

Sáng 04/10/2017 tại Học viện Chính trị khu vực I, khoa Dân tộc và tôn giáo tổ chức Hội thảo “Tổng kết lý luận dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lê nin: nhận thức, ảnh hưởng và phát triển trong điều kiện ...

Sáng 04/10/2017 tại Học viện Chính trị khu vực I, khoa Dân tộc và tôn giáo tổ chức Hội thảo “Tổng kết lý luận dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lê nin: nhận thức, ảnh hưởng và phát triển trong điều kiện ...

Ngày 05/10/2017, Khoa Xây dựng Đảng đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối ...

Sáng ngày 27/01/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I đã diễn ra Hội thảo khoa học: “Cơ sở khoa học về mô hình và hiệu quả đầu tư của nhà nước đối với dịch vụ công thiết yếu trong nền kinh tế thị ...

Ngày 05/10/2017, Khoa Xây dựng Đảng đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối ...

  • Đang truy cập:45
  • Hôm nay: 2523
  • Tháng hiện tại: 72764
  • Tổng lượt truy cập: 1081251
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970