Chiều 30/11/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học thông qua hình thức trực tuyến“Những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay”, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó ...

Sáng 29/10/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học thông qua hình thức trực tuyến“Đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt nam hiện nay”. PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, ...

Thực hiện Nghị quyết số 35 -NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, chiều 22/10/2021 Học ...

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2021). Sáng 27/8/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hoạt động đối ngoại Việt Nam trong ...

Sáng 16/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đưa Nghị ...

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021), đồng thời gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm ...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970