Hội thảo khoa học “Đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị dịch vụ sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

03/11/2022 12:09 AM


Thực hiện Công văn số 2760-CV/HVCTQG ngày 22/9/2022 về phối hợp tổ chức Hội thảo, sáng 02/11/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị dịch vụ sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Hội thảo được tổ chức tại Hội trường lớn Học viện Chính trị khu vực I

Ban chủ trì Hội thảo

 

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đồng chí Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị của các Ban, Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan báo chí, các Học viện, trường đại học, các nhà khoa học, các chuyên gia.

 

PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày báo cáo Đề dẫn

 

Đ/c Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tổng kết  Hội thảo

 

PGS,TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS,TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Với nhiệm vụ được giao là đơn vị chủ trì tổ chức Hội thảo, Học viện Chính trị khu vực I đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, liên hệ phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các nhà khoa học dể triển khai đặt hàng bài viết. Đồng thời bên cạnh đó cũng tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vât chất để đảm bảo Hội thảo thành công tốt đẹp. Nhân dịp này Đồng chí cũng mong muốn và tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học để hoạt động đạo tạo bồi dưỡng, nghiên cứu của Học viện ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng và công cuộc xây dựng đất nước.

 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân và xã hội, hướng tới mục tiêu ổn định và công bằng xã hội; đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân. Nguồn thu sự nghiệp công đã tăng lên, thực hiện tiết kiệm chi phí để tăng thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, việc đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công  luôn được coi là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là trong quá trình đổi mới hiện nay. Đồng chí mong rằng Hội thảo sẽ nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận để cùng làm sáng tỏ các nội dung chủ đề Hội thảo.

 

PGS,TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tham luận

 

Hội thảo đã nhận nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý từ các Ban, Bộ, ngành, địa phương, cơ sở đào tạo, cơ sở khám chữa bệnh. Trong số 10 tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội thảo, Học viện Chính trị khu vực I tham gia 03 tham luận với các nội dung cụ thể như sau: "Vai trò của Nhà nước trong cung ứng dịch vụ công và Đổi mới quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam", PGS, TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện; "Quan điểm của Đảng về đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị dịch vụ sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", TS Vũ Thị Hoài Phương, Giảng viên cao cấp khoa Nhà nước và Pháp luật; "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực ở nước ta trong giai đoạn hiện nay", TS Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Xây dựng Đảng.

 

Đ/c Vũ Hải Nam, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế - Bộ Nội vụ phát biểu tham luận

 

Các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia tại hội thảo cũng đã cùng nhau trao đổi thảo luận làm rõ hơn quan điểm, đường lối và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về cung ứng dịch vụ công của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời đánh giá kết quả công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo định hướng của Nghị quyết số 19-NQ/TW như: quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; nâng cao năng lực quản trị của đơn vị dịch vụ sự nghiệp công lập; hoàn thiện cơ chế tài chính; thực hiện cơ chế hợp tác công-tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học,..vv. Cùng đó các ý kiến còn đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị trong công tác tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao năng lực phát triển của quốc gia hướng đến đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

 

Đ/c Vũ Thị Hải Yến – Phó Vụ Trưởng, Vụ Tài Chính hành chính Sự nghiệp - Bộ Tài Chính phát biểu tham luận

 

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu dự hội thảo. Đồng thời Đồng chí cũng đánh giá cao và ghi nhận công tác chuẩn bị, tổ chức Hội thảo của Học viện Chính trị khu vực I góp phần làm cho Hội thảo thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

TS Trần Thị Hồng Minh, Viện Trưởng nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương phát biểu tham luận

 

TS Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tham luận

 

TS Vũ Thị Hoài Phương, Giảng viên cao cấp khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu tham luận

 

TS  Lê Đình Thăng, Kiểm toán Trưởng Nhà nước chuyên ngành - Kiểm toán Nhà nước phát biểu tham luận

 

TS  Phan Tiến Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tham luận

 

GS,TS Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hợp Lực phát biểu tham luận

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970