Hội thảo khoa học: “Tăng cường quan hệ láng giềng Việt Nam với Lào và Campuchia trong bối cảnh hiện nay”

16/09/2022 09:22 AM


Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022); 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2022) 45 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và trong bầu không khí phấn khởi của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia 2022, sáng 15/9/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tăng cường quan hệ láng giềng Việt Nam với Lào và Campuchia trong bối cảnh hiện nay”. TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện và PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế đồng chủ trì Hội thảo thông qua hình thức trực tuyến.

 

TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo

 

TS. Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế đồng chủ trì Hội thảo

 

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương; Đại diện Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Học viện cùng toàn thể giảng viên các khoa chuyên môn.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại Hội thảo

 

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện nêu rõ: Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, quan hệ quốc tế tiềm ẩn nhiều nhạy cảm, đan xen lợi ích thì việc gìn giữ, củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống giữa các nước láng giềng càng trở nên quan trọng, có vai trò then chốt trong tổng thể quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống với các nước láng giềng”. Với định hướng đó, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra đường lối đối ngoại trong quan hệ Việt Nam với Lào và Campuchia với mục tiêu phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển cho cả ba nước.

 

Những thành tựu đạt được trong quan hệ với Lào và Campuchia đã góp phần tích cực vào quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam với khu vực và thế giới. Và quan trọng hơn, đã góp phần tạo lập, giữ vững môi trường khu vực và quốc tế hòa bình thuận lợi cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, quan hệ hợp tác với các nước láng giềng và khu vực của Việt Nam vẫn còn những hạn chế rất cần thiết phải tiếp tục khắc phục, tháo gỡ. Trước hết, mối quan hệ đó vẫn còn những biểu hiện hạn chế về tính hiệu quả thực chất và chiều sâu, cần thiết phải có thêm các cơ sở cho sự phát triển vững chắc, ổn định lâu dài. Hơn nữa, dù đã tạo dựng được khuôn khổ chiến lược, ổn định lâu dài với các nước láng giềng khu vực, tuy nhiên trong xử lý các vấn đề nhạy cảm và mới nảy sinh liên quan đến tranh chấp biên giới lãnh thổ tài nguyên, cũng như sự phối hợp trước các vấn đề khu vực và quốc tế chưa hiệu quả, vẫn còn biểu hiện bị động đối phó.

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng trình bày tham luận

 

TS. Đỗ Đức Quân, Trưởng khoa Kinh tế chính trị trình bày tham luận

 

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, giảng viên và các chuyên gia trao đổi, thảo luận, thống nhất nhận thức, làm rõ luận cứ khoa học, rút ra bài học từ lịch sử và thực tiễn về đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng Việt Nam - Lào - Campuchia.

 

Các tham luận tại Hội nghị tập trung vào một số nội dung cụ thể: i) Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ Việt Nam với Lào và Campuchia; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tăng cường mối quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia trong giai đoạn hiện nay; ii) Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển mối quan hệ với các nước láng giềng Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia; iii) Sự phát triển của Việt Nam - Lào - Campuchia một số bài học kinh nghiệm cho hiện tại; iv) Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Lào - Campuchia trên các lĩnh vực thương mại đầu tư, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, giáo dục đào tạo, văn hóa; v) Quan hệ hợp tác của Việt Nam - Lào  ở cấp chính quyền địa phương tỉnh Sơn La, Điện Biên.

 

 

TS. Nguyễn Xuân Phương, GVCC khoa Xây dựng Đảng trình bày tham luận

 

TS. Đinh Thanh Tú, Phó Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế trình bày tham luận

 

ThS. Nguyễn Thị Thúy, Giảng viên Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trình bày tham luận

 

Các ý kiến tại Hội thảo đã đánh giá những thành tựu, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia; đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác giữa ba nước trong tình hình mới theo tinh thần của Đại hội XIII. Nội dung của Hội thảo sẽ bổ sung thêm nguồn tài liệu cho việc nghiên cứu giảng dạy các nội dung liên quan của các khoa chuyên môn tại Học viện chính trị khu vực I.

 

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970