Hội thảo khoa học "Hoạt động đối ngoại Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng - Thành tựu và Bài học kinh nghiệm"

27/08/2021 01:38 PM


Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2021). Sáng 27/8/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hoạt động đối ngoại Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng - Thành tựu và bài học kinh nghiệm” theo hình thức trực tuyến. PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế đồng chủ trì Hội thảo.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

“HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG –

THÀNH TỰU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM”

 

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2021). Sáng 27/8/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hoạt động đối ngoại Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng - Thành tựu và bài học kinh nghiệm” theo hình thức trực tuyến. PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế đồng chủ trì Hội thảo.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện;

PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế đồng chủ trì Hội thảo.

 

Tham dự Hội thảo có TS. Lê Đình Tĩnh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao; PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động tại Học viện.

 

Toàn cảnh buổi Hội thảo

 

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục đề ra đường lối đối ngoại đúng đắn nhằm huy động các nguồn lực bên ngoài cho mục tiêu phát triển của đất nước, từ đó thu được những thành tựu quan trọng, góp phần tạo nên thế và lực mới, đưa đất nước phát triển bền vững trong thế kỷ XXI. Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra chủ trương có tính bước ngoặt về đường lối đối ngoại trong điều kiện mới.

 

Trên tinh thần chủ động, tích cực nắm bắt và tạo dựng được thời cơ, kiên trì và linh hoạt vượt qua những thách thức cả bên trong và bên ngoài, công tác đối ngoại trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những thành tựu nổi bật: Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với 30 nước, trong đó có tất cả các nước lớn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và toàn bộ 5 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; vai trò, vị thế của Việt Nam trong ASEAN và trên 70 tổ chức trong khu vực và quốc tế khác ngày càng được coi trọng; Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu cao kỷ lục (192/193 phiếu) và đảm nhận thành công rất nhiều trọng trách đa phương như chủ nhà APEC 2017, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) (2018), tổ chức tốt Hội nghị thượng đỉnh G8. Đặc biệt, trong năm 2020, lần đầu tiên Việt Nam cùng lúc đảm nhiệm ba trọng trách quốc tế: Chủ tịch ASEAN 2020; Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; Chủ tịch Hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41), điều này là minh chứng rõ ràng thể hiện trách nhiệm quốc tế của đất nước cũng như năng lực của các binh chủng đối ngoại dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong 5 năm qua đã rút ra một số bài học kinh nghiệm liên quan đến triển khai đối ngoại, đó là bài học về đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, chỉ đạo và đặc biệt là sự tham gia trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại; bài học về quan tâm, tăng cường công tác thể chế hóa và xây dựng chiến lược, chính sách để triển khai đường lối đối ngoại; bài học về thống nhất quản lý trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại; bài học trong ứng xử với các nước lớn một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo, dùng quan hệ với nước lớn này để làm đòn bẩy thúc đẩy quan hệ với nước lớn khác; bài học về phát triển nội lực và tận dụng ngày càng hiệu quả mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện để phục vụ cho lợi ích an ninh và phát triển của đất nước; bài học về gắn kết chặt chẽ giữa ngoại giao đa phương và ngoại giao song phương để tôn giá trị chiến lược của ta, nhất là đối với các nước lớn; bài học về đánh giá đúng xu thế, nắm bắt trúng thời cơ, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của đất nước, chủ động, tích cực tranh thủ mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày tham luận

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Xây dựng Đảng trình bày tham luận

 

ThS. Nguyễn Phương Lê, Phó Trưởng ban Quản lý khoa khọc và Hợp tác quốc tế trình bày tham luận

 

Tại Hội thảo, nhiều tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ và chia sẻ những thành tựu về hoạt động đối ngoại của Việt Nam với nhiều nội dung: Những thành tựu và bài học kinh nghiệm của hoạt động đối ngoại Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XII; tư duy đối ngoại, hội nhập quốc tế trong Văn kiện đại hội XII - một tầm cao mới, một xung lực mới; thực tiễn phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc theo định hướng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bài học kinh nghiệm về “Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại” trong bối cảnh mới theo tinh thần Đại hội XII của Đảng; vấn đề lợi ích quốc gia dân tộc trong hoạt động đối ngoại theo định hướng Đại hội XII của Đảng; sự vận dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam; những nhân tố tác động đến quá trình hoạch định đường lối đối ngoại Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam...vv.

 

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức để Hội thảo diễn ra theo đúng kế hoạch. Hội thảo đã nhận được 21 bài tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện và được nghe 10 bài tham luận trực tiếp. Tại Hội thảo đã có những trao đổi, chia sẻ có ý nghĩa quan trọng và có nhiều nội dung được các nhà khoa học quan tâm. Nội dung các bài tham luận đảm bảo chất lượng, đúng định hướng chính trị, tư tưởng, góp phần vào thành công của Hội thảo.

 

Trên cơ sở tổng hợp những ý kiến đóng góp của các tham luận, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan đề nghị Hội thảo cần tập trung, thống nhất những điểm sau: Một là, Thông qua Hội thảo, các nhà khoa học thấy được sự đổi mới, phát triển, đường lối về đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta xuyên suốt trong các nhiệm kỳ Đại hội. Sự đổi mới đều bám sát vào tình hình thực tiễn như quan điểm chủ thuyết  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với đường lối đối ngoại trong Đại hội XII của Đảng, Đảng ta đã nhận định đúng và cho rằng đây là giai đoạn đưa mối quan hệ quốc tế của Việt Nam đi vào chiều sâu hội nhập quốc tế; Hai là, Hội thảo đã đánh giá, làm rõ những thành tựu trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là trong Đại hội XII của Đảng. Đã rút ra được những bài học kinh nghiệm từ hoạt động đối ngoại trong Đại hội XII của Đảng, từ đó thấy được nền tảng, cơ sở để tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác đối ngoại của Việt Nam; Ba là, đề nghị các nhà khoa học tiếp tục phát huy vai trò cán bộ, cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện tiếp tục đấu tranh, bảo vệ, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạch định đường lối, chính sách và hoạt động đối ngoại của đất nước trong tình hình mới để áp dụng, triển khai tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, từ đó nâng tầm bản chất Trường Đảng Học viện Chính trị khu vực I, góp phần vào sự phát triển chung của hệ thống Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970