Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước "Cơ sở khoa học của giám sát xã hội và phản biện xã hội ở nước ta hiện nay"...

Ngày 16/11/2015, tại Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Hợp tác công tư ở Việt Nam trong điều kiện Kinh tế thị trường và Hội nhập quốc tế”.

Để xây dựng một Học viện Chính trị khu vực I có vị thế trong hệ thống các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu, Học viện buộc phải xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu...

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức hội thảo nhằm tổng kết làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của ...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970