Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam”

31/08/2017 08:38 AM


Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những kết quả đạt được, cùng với những đóng góp của đề tài trong việc đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm đảm bảo huy động, sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn lực tài chính trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

 

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC: "HOÀN THIỆN CƠ CHẾ,

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NHẰM HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC

TÀI CHÍNH TRONG ỨNG PHÓ VỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM"

 

Sáng ngày 30/12/2015, tại Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước đã nghiệm thu đề tài: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam”, mã số BĐKH - 59, do Học viện Chính trị khu vực là cơ quan chủ trì, PGS, TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện làm Chủ nhiệm. Đề tài thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu KHCN-BĐKH 11-15.

 

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

 

Các mục tiêu chính của đề tài: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn; Phân tích đánh giá thực trạng về cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu; Xác định yêu cầu về nguồn lực tài chính; Đề xuất cơ chế, chính sách và các giải pháp để ứng phó với các kịch bản của biến đổi khí hậu ở nước ta trong thời gian tới.

 

 

PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Chủ nhiệm đề tài báo cáo

 

Tại buổi nghiệm thu, PGS. TS. Hoàng Văn Hoan, Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo về các nội dung chỉnh sửa sau khi nghiệm thu cấp cơ sở. Đề tài đã hoàn thành với các sản phẩm chính: Kỷ yếu khoa học của 05 hội thảo, 09 bài báo được công bố trên các tạp chí uy tín; hỗ trợ tài liệu và đào tạo 01 học viên cao học chuyên ngành quản lý kinh tế và 01 nghiên cứu sinh về chủ đề liên quan đến đề tài.

 

Dựa trên các nhiệm vụ cụ thể của đề tài, Hội đồng đã thảo luận, xem xét và thống nhất đánh giá kết quả đối với từng nội dung nghiên cứu. GS. TS Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã kết luận về những kết quả đạt được, cùng với những đóng góp của đề tài trong việc đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm đảm bảo huy động, sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn lực tài chính trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Với những kết quả đã đạt được, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu và đánh giá cao.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 6
  • Tháng hiện tại: 90730
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970