Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước "Cơ sở khoa học của giám sát xã hội và phản biện xã hội ở nước ta hiện nay"

23/02/2016 03:54 PM


Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước "Cơ sở khoa học của giám sát xã hội và phản biện xã hội ở nước ta hiện nay"...

 

NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC

“CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA GIÁM SÁT XÃ HỘI VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY”

 

Thời gian: Sáng 30/12/2015.

 

Địa điểm: Học viện Chính trị khu vực I.

 

Tên đề tài: “Cơ sở khoa học của giám sát xã hội và phản biện xã hội ở nước ta hiện nay”.

 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trần Hậu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực I.

 

Quyết định Hội đồng: Quyết định số 2908/QĐ-HVCTKVI ngày 11/12/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước.   

 

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Cấu trúc đề tài:

 

1.     Chương I: Xây dựng nền dân chủ với việc thực hiện giám sát xã hội và phản biện xã hội.

 

2.     Chương II: Cơ sở triết học, chính trị học, kinh tế học, tâm lý học, văn hóa học, lịch sử của giám sát xã hội và phản biện xã hội.

 

3.     Chương III: Thực trạng giám sát xã hội và phản biện xã hội ở nước ta thời gian qua.

 

4.     Chương IV: Mô hình giám sát và phản biện xã hội ở một số nước trên thế giới.

 

5.     Chương V: Khung lý thuyết về giám sát xã hội và phản biện xã hội cho Việt Nam.

 

Kết quả: Đạt.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 6
  • Tháng hiện tại: 98626
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970