Chiều 10/8/2019, tại Học viện Chính trị khu vực I, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học độc lập cấp Quốc gia: “Nghiên cứu biên soạn lịch sử huyện Trường ...

Ngày 28/10/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp bộ đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài: “Đổi mới quản lý nhà nước đối với ...

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những kết quả đạt được, cùng với những đóng góp của đề tài trong việc đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm đảm bảo huy động, ...

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những kết quả đạt được, cùng với những đóng góp của đề tài trong việc đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm đảm bảo huy động, ...

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước "Cơ sở khoa học của giám sát xã hội và phản biện xã hội ở nước ta hiện nay"...

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước "Cơ sở khoa học của giám sát xã hội và phản biện xã hội ở nước ta hiện nay"...

Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước "Cơ sở khoa học của giám sát xã hội và phản biện xã hội ở nước ta hiện nay"...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970