Nhận diện đúng những biểu hiện của chủ nghĩa dân túy đang tồn tại và những nguy cơ có thể gây ra sự bất ổn trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa thiết thực trọng trong đấu tranh, ngăn ...

Hiện nay, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận đang diễn ra rất quyết liệt, các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá, hòng phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Vì vậy, nghiên cứu, khẳng định những cống hiến to ...

TCCS - Trước các sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhất là trước thềm các kỳ Đại hội của Đảng, các thế lực thù địch thường ráo riết chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mặt trận tư tưởng lý luận. Trong ...

TCCS - Từ xưa đến nay, con người vì bình đẳng mà nỗ lực, đấu tranh không mệt mỏi và các cuộc đấu tranh đều giương ngọn cờ bình đẳng. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang phấn đấu cũng lấy bình ...

TCCS - Cuộc đấu tranh quyết liệt với thế lực tờ-rốt-xkít để bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng thời kỳ 1930 - 1945 diễn ra với nhiều hình thức đa dạng, từ bí mật đến công khai trên các ...

Ngay từ khi mới ra đời cho đến ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng đã bị các thế lực thù địch chống phá quyết liệt. Đặc biệt sau khi mô hình chủ nghĩa xã ...

Trước thêm Đại hội XIII của Đảng, một số người, trong số đó có cả một vài cán bộ, đảng viên cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin là tư tưởng ngoại lai, đã lỗi thời, không còn phù hợp với điều kiện cuộc ...

Sáng 18/12/2020, Trung tâm Thông tin Khoa học phối hợp với Khoa Văn hóa và Phát triển tổ chức buổi giới thiệu sách “Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa - Một góc nhìn từ Việt Nam” ...

  • Đang truy cập:106
  • Hôm nay: 1372
  • Tháng hiện tại: 11332
  • Tổng lượt truy cập: 52290
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970