Giới thiệu sách "Lãnh đạo phục vụ"

20/10/2023 04:00 PM


Sáng 20/10/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Lãnh đạo phục vụ” của tác giả Ken Blanchard, Renee Broadwell, Nhà xuất bản Công Thương phát hành năm 2021. PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi giới thiệu sách

 

Dự buổi giới thiệu sách có các đồng chí thành viên Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn, Trung tâm Thông tin khoa học cùng toàn thể giảng viên Học viện.

 

TS Nguyễn Văn Kiều, Phó Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công

giới thiệu tổng quan nội dung cuốn sách

 

Tại buổi giới thiệu sách, đại diện khoa chuyên môn cho biết: Cách lãnh đạo truyền thống ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế và tỏ ra thiếu hiệu quả trong thế giới ngày nay. Đây là những vấn đề được các nhà lãnh đạo đang quan tâm và cuốn sách “Lãnh đạo phục vụ” ra đời để giải quyết những vấn đề đó.

Cuốn sách “Lãnh đạo phục vụ” được tổng hợp từ hơn 42 bài viết của tác giả Ken Blanchard và Renee Broadwell, được kết cấu gồm 06 phần:

Phần 1: Những nguyên tắc cơ bản của Lãnh đạo phục vụ (9 chương)

Phần 2: Các yếu tố của lãnh đạo phục vụ (8 chương)

Phần 3: Các bài học trong lãnh đạo phục vụ (7 chương)

Phần 4: Ví dụ về lãnh đạo phục vụ (7 chương)

Phần 5: Áp dụng lãnh đạo phục vụ trong công việc (6 chương)

Phần 6: Người lãnh đạo phục vụ xoay chuyển tình thế (4 chương)

 

ThS Lê Quang Hiển, giảng viên khoa Lãnh đạo học và Chính sách công

giới thiệu nội dung cuốn sách

 

Trên cơ sở nội dung cuốn sách, ThS Lê Quang Hiển, giảng viên khoa Lãnh đạo học và Chính sách công đã truyền tải giá trị về mặt nội dung cuốn sách theo hướng trả lời các câu hỏi cốt lõi về lý do cần lãnh đạo phục vụ, phân tích bản chất của lãnh đạo phục vụ và áp dụng lãnh đạo phục vụ trong tổ chức.

Thảo luận tại buổi giới thiệu sách, các cán bộ giảng viên tham dự đã phân tích sự khác biệt giữa lãnh đạo truyền thống và lãnh đạo phục vụ, chỉ ra những nguyên tắc của lãnh đạo phục vụ. Bên cạnh đó, các cán bộ giảng viên cũng đưa ra những phương thức nhằm áp dụng lãnh đạo phục vụ trong xây dựng tầm nhìn, giá trị của tổ chức; cách thức truyền đạt; phương thức thực hiện và quy trình đánh giá, học hỏi trong lãnh đạo phục vụ.

 

TS Đặng Ánh Tuyết, giảng viên chính khoa Triết học phát biểu

 

TS Nguyễn Thúy Hoa, Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật phát biểu

Trung tâm Thông tin khoa học