Giới thiệu sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” tháng 8/2023

31/08/2023 02:53 PM


Chiều 29/8/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” của Ban Tuyên giáo Trung ương được nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2020. TS Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách.

 

TS Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi giới thiệu sách

 

Buổi giới thiệu sách nhận được sự quan tâm của giảng viên các khoa chuyên môn, cùng các cán bộ quan tâm đến dự.

 

TS Giang Thị Huyền, Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển giới thiệu tổng quan nội dung cuốn sách

 

Đại diện khoa chuyên môn chủ trì giới thiệu sách, TS Giang Thị Huyền, Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển cho biết: Cuốn sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” có dung lượng hơn 500 trang, tập hợp bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn. Cuốn sách chỉ rõ căn cốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, thành tựu của quá trình đổi mới đất nước... đồng thời nhấn mạnh việc xác lập, củng cố, lan tỏa niềm tin của nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ bằng công tác lý luận mà còn bằng hành động, kết quả thực tiễn cũng như tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thực sự là một chính đảng cách mạng của giai cấp và của dân tộc Việt Nam.

 

ThS Trịnh Vương Cường, giảng viên chính khoa Văn hóa và Phát triển tham gia giới thiệu nội dung sách

 

ThS Đặng Thu Hường, giảng viên khoa Văn hóa và Phát triển tham gia giới thiệu nội dung sách

 

ThS Nguyễn Thị Hằng, giảng viên khoa Văn hóa và Phát triển tham gia giới thiệu nội dung sách

 

Với cách tiếp cận nội dung cuốn sách từ góc nhìn văn hóa học và xây dựng, phát triển hệ giá trị văn hóa, nhóm giới thiệu sách và các đại biểu tham dự đã thảo luận, khẳng định và củng cố những những nội dung cốt lõi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà các tác giả đã đề cập trong nội dung cuốn sách. Qua đó, vận dụng, sáng tạo và phát triển các giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi giới thiệu sách, TS Vũ Văn Hậu đánh giá cao tinh thần chuẩn bị của nhóm giới thiệu sách. Đồng chí cho rằng cuốn sách có nhiều nội dung gắn với các chuyên ngành, do vậy cần khai thác ở nhiều khác góc độ khác nhau. Ngoài ra, Đồng chí mong muốn, mỗi giảng viên sẽ tiếp tục nghiên cứu nội dung các bài viết trong cuốn sách, qua đó củng cố những luận điểm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại buổi giới thiệu sách:

 

PGS, TS Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh phát biểu

 

PGS, TS Trương Quốc Chính, Trưởng khoa Triết học phát biểu

 

TS Trương Bảo Thanh, Phó Trưởng khoa Kinh tế chính trị phát biểu

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970