Giới thiệu sách cấp khoa tháng 9/2022

05/10/2022 09:35 PM


Thực hiện kế hoạch giới thiệu sách cấp khoa và sản phẩm khoa học tháng 9 năm 2022, Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu tóm tắt Tổng quan Giới thiệu sách cấp khoa tháng 9/2022.

Tháng 9/2022, Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công chủ trì giới thiệu ba cuốn sách Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh: giá trị lý luận và thực tiễncủa nhóm tác giả: Lý Việt Quang, Trần Thị Hợi; cuốn sách “Khoa học lãnh đạo, quản lý và sự vận dụng vào Việt Nam”  của PGS,TS Đỗ Minh Cương, Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội chủ biên và cuốn sách “Phá rào trong kinh tế vào đêm trước Đổi mớicủa GS. Đặng Phong.

 

Ảnh nhóm giới thiệu sách “Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh: giá trị lý luận và thực tiễn”

 

Cuốn sách Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh: giá trị lý luận và thực tiễncủa nhóm tác giả: Lý Việt Quang, Trần Thị Hợi do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2020. Với kết cấu gồm có 3 chương, cuốn sách đã trình bày một cách có hệ thống về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh, nội dung phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh, đồng thời làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh; qua đó, khẳng định phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh vừa thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa mang đậm bản sắc văn hóa, tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam.

Cuốn sách là nguồn tài liệu hữu ích, giá trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong việc nghiên cứu, quán triệt và vận dụng sáng tạo phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao chất lượng thực hiện vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong tình hình hiện nay.

 

Ths. Nguyễn Thị Hoa giới thiệu sách “Khoa học lãnh đạo, quản lý và sự vận dụng vào Việt Nam”

 

Cuốn sách “Khoa học lãnh đạo, quản lý và sự vận dụng vào Việt Nam” của PGS,TS Đỗ Minh Cương, Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội chủ biên, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, xuất bản năm 2020. Kết cấu cuốn gồm có 6 chương với 637 trang, cuốn sách là một công trình nghiên cứu cơ bản, hệ thống về khoa học lãnh đạo, quản lý; Là kết quả nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước do Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ, được nghiệm thu năm 2017, chủ nhiệm đề tài đã không ngừng hoàn thiện, tiếp tục bổ sung, cập nhật và xuất bản vào năm 2020. Đối tượng nghiên cứu của đề tài này về khoa học lãnh đạo, quản lý, chủ yếu tập trung vào nghiên cứu lãnh đạo, quản lý các tổ chức, doanh nghiệp và các yêu cầu đối với người lãnh đạo, quản lý .Cách tiếp cận về khoa học lãnh đạo, quản lý chủ yếu là từ dưới lên, thông qua các mô hình lý luận, công nghệ và kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức vi mô hiệu quả, phát triển, phát triển bền vững mà tổng kết, vận dụng cho hoạt động lãnh đạo ở cấp vĩ mô và các lĩnh vực khác nhau như chính trị, giáo dục, văn hóa – xã hội.

 

Giới thiệu sách “Phá rào trong kinh tế vào đêm trước Đổi mới”

 

Cuốn sách “Phá rào trong kinh tế vào đêm trước Đổi mớicủa GS. Đặng Phong, Nhà xuất bản Tri Thức xuất bản năm 2019. Mục tiêu của cuốn sách này là góp phần dựng lại một bức tranh sống động, phong phú về những tìm tòi, tháo gỡ trong thời kỳ “phá rào” đó. Nói đến phá rào, trước hết cần trả lời câu hỏi: Hàng rào là những gì? Đó chính là những thể chế, những nguyên tắc của mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung được hình thành ở Liên Xô và sau đó được áp dụng tại hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa.

Với 532 trang, GS. Đặng Phong đề cập đến các trường hợp “phá rào” của nền kinh tế Việt Nam thời trước Đổi mới ở nhiều lãnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, phân phối lưu thông, ngoại thương. Từ các trường hợp cụ thể, GS. Đặng Phong đã rút ra “những bài học lịch sử từ những mũi đột phá”, đó là: “Xả lũ” chứ không “vỡ bờ”; Sức sống của kinh tế thị trường; Bắt đầu từ cuộc sống, từ dân, từ dưới lên; Những điểm tựa lịch sử; Từ mâu thuẫn đến đồng thuận; Vừa đi vừa mở đường… Tập sách được ghi nhận là tập hợp sử liệu đầy đủ nhất cho đến nay về quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế thị trường

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970