Giới thiệu sách “Hãy trỗi dậy, Việt Nam!”

04/10/2022 09:24 PM


Chiều 30/9/2022, Học viện tổ chức giới thiệu sách “Hãy trỗi dậy, Việt Nam!” của PGS.TS. Vũ Minh Khương, Nhà xuất bản Tri thức xuất bản năm 2020. Buổi giới thiệu sách do khoa Xã hội học và Phát triển chủ trì và giới thiệu thông qua hình thức trực tuyến.

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi giới thiệu sách

 

Tham dự buổi giới thiệu sách có PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ giảng viên quan tâm tham dự.

TS. Lê Thúy Hằng, Phó Trưởng khoa Xã hội học giới thiệu sách

 

Đại diện đơn vị chủ trì, TS. Lê Thúy Hằng, Phó Trưởng khoa Xã hội học cùng nhóm giới thiệu sách đã giới thiệu tổng quan nội dung cuốn sách. Cuốn sách gồm 08 chương với 586 trang, nội dung sách là tập hợp có hệ thống các bài viết trong 15 năm qua của Tác giả. Nội dung các bài viết thể hiện những trăn trở của tác về những thách thức và cơ hội to lớn mà Việt Nam đang đón nhận trong ba thập kỷ tới. Nội dung cuốn sách bàn sâu về những rào cản căn bản làm cho Việt Nam phát triển dưới mức tiềm năng; các yếu tố nền móng Việt Nam cần xây dựng để đi đến sự phồn vinh; mô hình nhà nước kiến tạo trong điều kiện của Việt Nam; và các cơ hội vô giá mà kỷ nguyên số đang mang lại. Hơn tất thảy, gắn kết và xuyên suốt toàn bộ cuốn sách là cơ sở đáng tin cậy, khát vọng và sự truyền cảm hứng mãnh liệt về một tầm nhìn phát triển, chiến lược định hướng để Việt Nam phát triển phồn vinh vào năm 2045, kỷ niệm 100 năm độc lập.

 

Ths. Vũ Thị Hồng Khanh, giảng viên khoa giới thiệu sách

 

Với cách tiếp cận khoa học mang tính liên ngành, dựa trên phân tích có tính hệ thống quá khứ, hiện tại và tương lai, xem xét tính đặc thù của Việt Nam trong xu hướng chung của thời đại, cân nhắc tới tất các chiều cạnh của sự phát triển từ kinh tế đến chính trị, văn hoá, xã hội và môi trường.

Cuốn sách là nguồn tài liệu hữu ích, giá trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong việc nghiên cứu phát triển lý luận, giảng dạy cao cấp lý luận chính trị và tư vấn chính sách quốc gia, địa phương. Qua đó, cuốn sách góp phần nâng cao chất lượng thực hiện vai trò, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ giảng viên trường Đảng trong tình hình mới.  Đồng thời cuốn sách này sẽ góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để cán bộ, giảng viên vững tin về tầm nhìn phát triển dài hạn khẳng định tầm vóc, vị thế, quyết tâm mới, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm chính trị của Đảng trước lịch sử, trước nhân dân, trước tiền đồ tương lai của dân tộc. Cuốn sách cũng truyền cảm hứng về khát vọng, ý chí vươn lên, tinh thần tự cường dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ cho phép triển – đúng như tinh thần của Văn kiện Đại hội Đảng XIII.

Tại buổi giới thiệu sách, cán bộ giảng viên thuộc các khoa chuyên môn đã trao đổi, thảo luận, phân tích, làm rõ và đưa ra những quan điểm, đánh giá liên quan đến những nội dung cuốn sách dưới góc nhìn của các khoa chuyên môn, từ đó thấy được những giá trị của cuốn sách góp phần nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị của các giảng viên tại Học viện Chính trị khu vực I.

Phát biểu tại buổi giới thiệu sách, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, tích cực, nội  dung cuốn sách có nhiều điều gợi mở hay cho quá trình nghiên cứu. Giám đốc cũng nhấn mạnh, để phục vụ tốt hơn cho quá trình giảng dạy, nghiên cứu tại Học viện, Đồng chí đề nghị, Khoa nên lựa chọn cuốn sách có nội dung bám sát chuyên môn, tái cấu trúc để toát lên năng lực cốt lõi và  đảm bảo lôgic nghiên cứu cũng như thời gian mang tính cập nhật thực tế để phục vụ hiệu quả hơn cho công tác giảng dạy, nghiên cứu.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970