Giới thiệu sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

23/08/2022 09:47 AM


Chiều ngày 22/8/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ biên, nhà xuất bản Trẻ và nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2020. Buổi giới thiệu sách được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến, Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công là đơn vị chủ trì thực hiện.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi giới thiệu sách

 

Tham dự buổi giới thiệu sách có các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Ban Thanh tra, Trung tâm Thông tin khoa học, Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công, toàn thể cán bộ giảng viên quan tâm tham dự.

 

Các cán bộ tham dự phát biểu trao đổi với nhóm giới thiệu sách

 

Tại buổi giới thiệu sách, ThS. Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công đại diện cho nhóm giới thiệu sách đã nêu lý do lựa chọn cuốn sách, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác và ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, phản động thông qua hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Học viện. Đồng chí cho biết, trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, trước thềm đại hội XIII, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên mặt trận lý luận, tư tưởng diễn ra phức tạp, tinh vi, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xuất bản cuốn sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Cuốn sách tập hợp bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, được kết cấu làm 4 phần với 507 trang.

 

Phần mở đầu: Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn. Gồm 6 bài viết của các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng.

Phần thứ nhất: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Gồm 7 bài viết.

Phần thứ hai: Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay. Gồm 7 bài viết.

Phần thứ ba: Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong tình hình mới. Gồm 12 bài viết.

 

Tại buổi giới thiệu sách, các cán bộ tham dự đã tham góp nhiều ý kiến và làm rõ lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng thông qua những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Đồng thời, nhận diện các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch và đưa ra các luận cứ khoa học, thực tiễn phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong tình hình mới.

 

Phát biểu tại buổi giới thiệu sách, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh và các đồng chí trong Ban Giám đốc đánh giá cao lựa chọn và kết quả nghiên cứu của nhóm giới thiệu sách. Với kết quả nghiên cứu đó, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh mong muốn đơn vị giới thiệu sách sẽ chuyển tải các nội dung nghiên cứu thành tài liệu giảng dạy và nghiên cứu tại Học viện, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học, đề xuất những định hướng, giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình mới.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970