Thực hiện Thông báo số 860-TB/HVCT KV I về việc phê duyệt và hướng dẫn tổ chức giới thiệu sản phẩm khoa học năm 2022, đồng thời nhằm cung cấp đa dạng và phong phú nguồn tài liệu phục vụ công tác ...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970