Chiều 30/9/2022, Học viện tổ chức giới thiệu sách “Hãy trỗi dậy, Việt Nam!” của PGS.TS. Vũ Minh Khương, Nhà xuất bản Tri thức xuất bản năm 2020. Buổi giới thiệu sách do khoa Xã hội học và Phát triển ...

Thực hiện kế hoạch giới thiệu sách cấp khoa và sản phẩm khoa học tháng 8 năm 2022, Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu tóm tắt Tổng quan Giới thiệu sách cấp khoa tháng 8/2022.

Sáng 24/8/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức giới thiệu sách “Đổi mới ở Việt Nam nhớ lại và suy ngẫm” của nhóm tác giả Đào Xuân Sâm, Vũ Quốc Tuấn (Đồng chủ biên), Nhà xuất bản Tri thức ...

Chiều 26/5/2022, Học viện tổ chức giới thiệu sách “Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê nin” của GS.TS. Hoàng Chí Bảo chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội ...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970