Thực hiện Kế hoạch số 732-KH/HVCTKV I về việc giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chiều 30/10/2020, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với khoa Nhà nước và Pháp luật chủ ...

Thực hiện Kế hoạch số 685-KH/HVCTKV I về việc giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sáng 19/10/2020, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với Khoa Chính trị học và Quan hệ ...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970