Giới thiệu sách “Xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

21/11/2023 04:23 PM


Sáng 21/11/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức giới thiệu sách “Xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi giới thiệu sách. Cuốn sách được nhiều tác giả chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, xuất bản năm 2021.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi giới thiệu sách

 

Tham dự buổi giới thiệu sách còn có các đồng chí thành viên Ban Giám đốc; giảng viên các khoa chuyên môn và cán bộ quan tâm tới dự.

 

TS Vũ Văn Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi giới thiệu sách

 

PGS,TS Trương Quốc Chính, Trưởng khoa Triết học trình bày tổng quan cuốn sách

 

Tại buổi giới thiệu sách, PGS,TS Trương Quốc Chính, Trưởng khoa Triết học đã giới thiệu tổng quan nội dung và lý do lựa chọn giới thiệu cuốn sách. Đồng chí cho biết: Cuốn sách được trình bày khái quát cơ sở lý luận về nền kinh tế thị trường và một số khung tiêu chí nền kinh tế thị trường đặc trưng trên thế giới, kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế thị trường, cải cách thể chế kinh tế thị trường, từ đó các tác giả đề xuất khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và quan điểm, lộ trình, giải pháp nhằm đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển theo khung tiêu chí này trong giai đoạn mới.

 

TS Đặng Ánh Tuyết, giảng viên chính khoa Triết học trình bày nội dung cuốn sách

 

Về nội dung, cuốn sách được kết cấu gồm 03 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về nền kinh tế thị trường và tiêu chí của các nền kinh tế thị trường trên thế giới; Chương 2: Thực trạng xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và những vấn đề đặt ra để đáp ứng với các quy định quốc tế; Chương 3: Một số đề xuất xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời gian tới.

 

TS Phạm Minh Hoàng, giảng viên khoa Triết học trình bày nội dung cuốn sách

 

Qua nghe trình bày về nội dung, ý nghĩa của cuốn sách, cán bộ giảng viên đã trao đổi, thảo luận, đánh giá và làm rõ thêm những nội dung liên quan đến cuốn sách.

 

TS Trương Văn Huyền, giảng viên chính khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế phát biểu

 

Cuốn sách không chỉ trình bày khái quát cơ sở lý luận về nền kinh tế thị trường, so sánh, đánh giá chung đối với các quy định, tiêu chí, kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế thị trường ở các nước trên thế giới mà còn đưa ra quan điểm, lộ trình, một số giải pháp và điều kiện để nền kinh tế Việt Nam phát triển theo khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lộ trình thực hiện các tiêu chí đến năm 2030, 2045.

 

TS Nguyễn Thị Quế Anh, giảng viên cao cấp khoa Văn hóa và Phát triển phát biểu

 

Phát biểu tại buổi giới thiệu sách, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đánh giá cao sự chuẩn bị của Khoa chuyên môn. Đồng chí đề nghị các khoa chuyên môn tiếp tục tư duy trong tổ chức thực hiện nghiên cứu và giảng dạy, tập trung giải quyết vấn đề cốt lõi đảm bảo bản chất trường Đảng và tính logic về chủ trương, đường lối của Đảng, khung chương trình giảng dạy Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện.

 

TS Đỗ Thị Nga, giảng viên khoa Kinh tế Chính trị phát biểu

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970