Giới thiệu sách “Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”

28/08/2023 02:30 PM


Sáng ngày 25/8/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức giới thiệu sách “Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” do PGS,TS Trần Thị Minh Tuyết chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, xuất bản năm 2021.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi giới thiệu sách

 

Tham dự buổi giới thiệu sách có: PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí thành viên Ban Giám đốc; giảng viên các khoa chuyên môn và cán bộ quan tâm tới dự.

 

PGS,TS Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh giới thiệu tổng quan cuốn sách

 

Tại buổi giới thiệu sách, PGS,TS Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đã giới thiệu tổng quan nội dung và lý do lựa chọn giới thiệu cuốn sách. PGS,TS Nguyễn Xuân Trung cho biết, cuốn sách là sản phẩm thuộc đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm tác giả, đồng thời đây là một trong số ít những cuốn sách tiếp cận nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh từ góc độ giá trị.

 

ThS Nguyễn Thị Quyến, Phó Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia giới thiệu sách

 

ThS Hà Thị Mỹ Hạnh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục lý luận tham gia giới thiệu sách

 

Về nội dung, cuốn sách được kết cấu gồm 03 chương. Chương 1: Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 2: Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước; Chương 3: Tiếp tục vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Về giá trị thực tiễn, nội dung cuốn sách được nhóm chủ trì giới thiệu sách đánh giá cao trong việc vận dụng vào giảng dạy các môn học chương trình Cao cấp lý luận chính trị. Đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cuốn sách đã khẳng định giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trên hai phương diện lý luận và thực tiễn, góp phần tạo niềm tin cho người đọc vào tư tưởng Hồ Chí Minh, vào đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, đồng thời cung cấp những luận cứ, luận chứng phản bác các quan điểm sai trái thù địch phủ nhận giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

PGS,TS Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế phát biểu

 

TS Đỗ Đức Quân, Trưởng khoa Kinh tế chính trị phát biểu

 

TS Nguyễn Thúy Hoa, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu

 

Thông qua các ý kiến, trao đổi, thảo luận của cán bộ, giảng viên tham dự buổi giới thiệu sách, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh một số nội dung quan trọng của cuốn sách. Đồng chí mong muốn các khoa chuyên môn sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giới thiệu những cuốn sách hay có nội dung vận dụng phù hợp với các môn học, đồng thời đảm bảo mục tiêu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần phát triển văn hóa đọc tại Học viện.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970