Tổng quan giới thiệu Luận án Tiến sĩ Nguyễn Hải Yến về "Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn hiện nay"

04/04/2022 10:16 AM

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970