Giới thiệu sách "Nhà nước khởi tạo: Giải pháp huyền thoại về vai trò của Nhà nước và khu vực tư nhân"

15/10/2021 07:12 PM


Sáng 15/10/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp khoa Lãnh đạo học và Chính sách công tổ chức buổi giới thiệu sách “Nhà nước khởi tạo: Giải pháp huyền thoại về vai trò của Nhà nước và khu vực tư nhân” của tác giả Mariana Mazzcato, Nhà xuất bản Thế giới, xuất bản năm 2021. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách thông qua hình thức trực tuyến.

 

GIỚI THIỆU SÁCH “NHÀ NƯỚC KHỞI TẠO: GIẢI PHÁP HUYỀN THOẠI VỀ

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ KHU VỰC TƯ NHÂN”

 

Thực hiện Kế hoạch số 601-KH/HVCTKVI, sáng 15/10/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp khoa Lãnh đạo học và Chính sách công tổ chức buổi giới thiệu sách “Nhà nước khởi tạo: Giải pháp huyền thoại về vai trò của Nhà nước và khu vực tư nhân” của tác giả Mariana Mazzcato, Nhà xuất bản Thế giới, xuất bản năm 2021. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách thông qua hình thức trực tuyến.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách

 

Dự buổi giới thiệu sách còn có: Các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm Thông tin khoa học; lãnh đạo các khoa chuyên môn cùng toàn thể cán bộ, giảng viên tham dự.

 

TS. Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công

giới thiệu tổng quan nội dung cuốn sách

 

Đại diện đơn vị giới thiệu sách, TS. Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công đã giới thiệu tổng quan về nội dung cuốn sách. Đồng chí đã tóm lược những nội dung cốt lõi, giá trị cuốn sách được tác giả Mariana Mazzcato đề cập đến, đó là trong quá trình tìm kiếm con đường thúc đẩy tăng trưởng dựa vào đổi mới sáng tạo mà trước tiên cần phải hiểu được vai trò quan trọng của khu vực công và tư nhân trong nền kinh tế; Hiểu rõ vai trò cơ bản của Nhà nước trong việc chấp nhận rủi ro ở chủ nghĩa tư bản hiện đại thông qua việc nhận ra tính “tập thể” của quá trình đổi mới sáng tạo; Các khoản đầu tư của Nhà nước cần được thẩm định như một danh mục đầu tư dài hạn, kéo dài liên tục theo thời gian; Điều tạo nên sự khác biệt của Nhà nước không chỉ nằm ở sứ mệnh của mình mà còn bao gồm các công cụ và phương tiện mà họ triển khai sứ mệnh đó; Cần có sự khuyến khích đổi mới sáng tạo trong các tổ chức công. Hơn thế, Cuốn sách mở ra một cuộc thảo luận để thay đổi cách chúng ta nói về Nhà nước, vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế và những hình ảnh và ý tưởng mà chúng ta sử dụng để mô tả vai trò của Nhà nước hiệu quả ở một số quốc gia.

Cuốn sách được kết cấu thành 10 chương:

Chương 1: Từ khủng hoảng hệ tư tưởng đến phân công lao động cho đổi mới sáng tạo

Chương 2: Công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng

Chương 3: Nhà nước mạo hiểm: Từ “Hạn chế rui ro” tới “Thách thức rủi ro”.

Chương 4: Nhà nước khởi tạo kiểu Mỹ

Chương 5: Nhà nước đứng đằng sau IPhone

Chương 6: Đẩy hay hích cuộc cách mạng công nghiệp xanh

Chương 7: Năng lượng gió và mặt trời: Câu chuyện về thành công của chính phủ và khủng hoảng công nghệ

Chương 8: Rủi ro và phần thưởng: Từ những trái táo thối tới hệ sinh thái cộng sinh

Chương 9: Xã hội hóa rủi ro và tư nhân hóa phần thưởng: Nhà nước khởi tạo có nhận được phần thưởng cho mình

Chương 10: Kết luận

 

Thông qua nội dung giới thiệu về cuốn sách, Khoa chuyên môn cho rằng cuốn sách của tác giả Mariana Mazzucato cung cấp ý tưởng, bài học cho Việt Nam tham khảo về mô hình giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước - Thị trường và Doanh nghiệp sao cho có hiệu quả và tạo ra sự phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước. Bên cạnh đó, vận dụng vào công tác giảng dạy, người đọc tiếp cận cuốn sách ở khía cạnh để nghiên cứu, tiếp thu những tri thức mới của cuốn sách như là sách tham khảo cho môn chính sách công trong lãnh đạo và môn kinh tế học hiện đại.

 

Tại buổi giới thiệu sách, nội dung thảo luận được cán bộ, giảng viên chia sẻ, làm rõ thông qua những vấn đề được Đồng chí chủ trì gợi ý. Những nội dung được trao đổi tập trung vào các vấn đề, đó là: Nhà nước kiến tạo phải làm những gì; điều kiện để xây dựng nhà nước khởi tạo; nhà nước kiến tạo, khởi tạo phát triển ở Việt Nam được thể hiện qua quan điểm, đường lối của Đảng ta như thế nào; những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh có liên quan gì đến nội dung cuốn sách; điều gì khác giữa nhà nước khởi tạo và nhà nước kiến tạo ở Việt Nam; với tinh thần khởi tạo của cuốn sách nói đến thì Học viện Chính trị khu vực I cần phải làm gì từ các chủ thể có liên quan để thúc đẩy Học viện ngày càng phát triển.

 

Kết thúc buổi giới thiệu sách, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh nhấn mạnh, mỗi cán bộ, giảng viên khi tìm hiểu và đọc sách để phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu phải có sự chọn lọc, sáng tạo, phù hợp và tạo dấu ấn riêng cho từng bộ môn khoa học trong quá trình vận dụng giảng dạy. Bên cạnh đó, thông qua giới thiệu cuốn sách “Nhà nước khởi tạo: Giải pháp huyền thoại về vai trò của Nhà nước và khu vực tư nhân” của tác giả Mariana Mazzcato, Đồng chí cũng nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, để xây dựng một nhà nước kiến tạo phát triển, trong đó Đảng giữ vai trò quan trọng trong định hướng đường lối phát triển và công tác cán bộ. Bởi vậy, để vận dụng một cách sáng tạo về xây dựng một nhà nước hay một tổ chức, đơn vị kiến tạo và phát triển, cụ thể là xây dựng Học viện phát triển, Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ giảng viên cần nghiên cứu sâu sắc các Văn kiện Đại hội Đảng có đề cập đến nội dung kiến tạo nhà nước phát triển, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ đó có những lựa chọn, tư duy phù hợp để vận dụng một cách sáng tạo, hiệu quả.

Một số hình ảnh tại buổi giới thiệu sách

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

 

TS. Lê Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học phát biểu

 

TS. Tạ Thị Đoàn, Phó Trưởng ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu

 

ThS. Vương Thị Bích Thủy, Giảng viên khoa Lãnh đạo học và Chính sách công phát biểu

 

ThS. Chu Thị Lê Anh, Giảng viên khoa Lãnh đạo học và Chính sách công phát biểu

Trung tâm Thông tin khoa học