Tổng quan giới thiệu nội dung cuốn sách "Thời kỳ đầu chiến tranh và những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam"

05/07/2022 11:35 AM


Tổng quan giới thiệu nội dung cuốn sách "Thời kỳ đầu chiến tranh và những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam"

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 3290
  • Tháng hiện tại: 101910
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970