Tổng quan giới thiệu sách: "Bàn về nhà nước pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Tổng quan giới thiệu luận án Tiến sĩ Đỗ Thị Huyền Trang: "Phát triển nguồn nhân lực nữ các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc hiện nay"

Tổng quan giới thiệu sách "Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

Tổng quan giới thiệu sách "Phá rào trong kinh tế vào đêm trước Đổi mới"

Tổng quan giới thiệu sách "Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh: giá trị lý luận và thực tiễn"

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970