Tổng quan giới thiệu nội dung cuốn sách "Phát triển văn hóa và con người Việt Nam - nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh phát triển đất nước"

18/10/2023 04:15 PM


Tổng quan giới thiệu nội dung cuốn sách "Phát triển văn hóa và con người Việt Nam - nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh phát triển đất nước"

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970