Tổng quan giới thiệu sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới"

11/09/2023 11:04 AM


Tổng quan giới thiệu sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới"

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970