Tổng quan giới thiệu sách "Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

06/10/2022 08:37 AM


Tổng quan giới thiệu sách "Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970